Personuppgifter

Behandling av personuppgifter
I samband med registreringen så lämnar du uppgift om förnamn, efternamn, postnummer och e-postadress. Beroende på utformning så kan dessa utgöra en personuppgift enligt Personuppgiftslag (1998:204).

Uppgifterna är personliga och behövs för att du ska kunna ta del av det personliga veckobrevet samt vissa övriga funktioner som yourmail.se tillhandahåller.

E-postadressen, ditt namn och postnummer som lämnas är endast synlig för personer som administrerar denna webbplats och används för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med tredje part, förutom i följande fall:

- När vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifterna.
- När polis i samband med brottsutredning begär ut uppgifterna.
- För skäl där vi i förväg har fått ditt uttryckliga tillstånd att lämna ut uppgifterna.

Genom att godkänna villkoren godtycker du till att yourmail löpande kommunicerar erbjudanden inom de intressområden som du själv har valt.